VBIF tilbyder en lang række aktiviteter

Fodbold

Se mere

Kajak

Se mere

Gymnastik

Se mere

SUP

Se mere

Badminton

Se mere

Volleyball

Se mere

Løb

Se mere

Tumbling

Se mere

Byfest

Se mere

Nyheder

Ordinær generalforsamling VBIF

Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 19.00 på Sundeved Efterskole.

(Lokale 2, Heimdal)

VBIF er efter generalforsamlingen vært ved et traktement.

Dagsorden:

  1. Velkomst v. formanden
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af protokolfører
  4. Fremlæggelse af beretning v. bestyrelsen
  5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v. kasserer
  6. Behandling af indkomne forslag (fremsendes senest d. 8. marts 2022).
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Karsten Schmidt, Formand                                             (Modtager genvalg)
Kirsten Billund, Kasserer                                                (Modtager genvalg)
Elin Moldt, Fodbold                                                         (Modtager genvalg)
Jens Hamann, Outdoor                                                   (Modtager genvalg)
Leoni Kristiansen, Sekretær                                           (Modtager genvalg)

  1. Valg af festudvalgsmedlemmer – jf. §6.

På valg er:

Birte Gerckens                                                                (Modtager genvalg)
Vickie Slot Hansen                                                        (Ønsker ikke genvalg)
Malene Solberg                                                              (Modtager genvalg)
Jørgen Kristiansen                                                        (Modtager genvalg)

  1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  2. EVT