VBIF tilbyder en lang række aktiviteter

Fodbold

Kajak

Gymnastik

Badminton

Volleyball

Tumbling

Byfest

Ordinær generalforsamling

VBIF

Torsdag d. 21. marts 2024 kl. 19.00

på Sundeved Efterskole (Lokale 3)

VBIF er efter generalforsamlingen vært ved et traktement.

Dagsorden:

  1. Velkomst v. formanden
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af protokolfører
  4. Fremlæggelse af beretning v. bestyrelsen
  5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v. kasserer
  6. Behandling af indkomne forslag (fremsendes senest d. 13. marts 2024).
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Tine Holst Aagaard Holm, Gymnastik                      (Modtager genvalg)

Morten Aagaard Lorenzen                                      (Ønsker ikke genvalg)

Anders Boye Andersen, Havkajak                            (Modtager genvalg)

Anna L. Pedersen, Byfest                                       (Modtager genvalg)

Klavs Albertsen, Badminton/volley                           (Ønsker ikke genvalg)

  1. Valg af festudvalgsmedlemmer – jf. §6.

På valg er:

Anna L. Pedersen                                                           (Modtager genvalg)

Jacob Beck Jensen                                                         (Modtager genvalg)

Anitta Clausen                                                                (Modtager genvalg)

  1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  2. Evt.