Stand Up Paddle (SUP) med VBIF

Sted: Varnæsvig
Tidspunkt: Tirsdage

SUP 2023
Er for dem som var med sidste år, eller som har taget et begynder kursus.
Iår vil træninge blive yderligere struktureret med forsekllige aktiviteter/fokusområder til hver træning. Det kan bla. være yoga, boldspil, ture og mange andre ting – og selfølgelig forgår det på SUP boardet.
Klubbens udstyr er forbeholdt nye medlemmer, hvis alt ikke benyttes er det til fri afbenyttelse.

Kontakt person

Mette Møbjerg Nissen – 20 33 73 14 – metter88@gmail.com

Regler for brug af klubboards og udstyr: Klubboards benyttes af vore instruktører til undervisning og til aktive medlemmer, som har betalt kontingent.
Nye medlemmer, der er optaget i VBIF SUP boards, skal som minimum have deltaget i et begynderkursus for at færdes alene på vandet.
Medlemmer henvises til VBIF SUP sikkerhedsregler for anvendelse af klub udstyr.
Medlemmer må ikke bruge klubboards til udlån til familiemedlemmer m.m. På ro-aftner og i forbindelse med klubture sker lån af boards efter ”Først til mølle” princippet. Ny medlemmer skal tilgodeses først.

Medlemmer skal holde boards og udstyr under behørigt opsyn under benyttelse. Lån af udstyr udenfor træning skal aftales med kontaktperson (Mette).

Alt udstyr skal skylles og rengøres inden det køres på plads på trailer. Husk at klubveste SKAL skylles grundigt før det hænges på plads. Medlemmer som benytter klubudstyr skal efter endt brug, tjekke board og udstyr for skader og funktionsfejl. Informer kontaktperson hvis der er skader.
Godkendt redningsvest skal altid benyttes under sejlads på SUP boards. I øvrigt henvises til klubbens sikkerhedsregler. Brug af klubboards sker på eget ansvar.
Det er muligt at afholde arrangementer med klubbens boards såfremt, der er en instruktør fra VBIF SUP, der deltager. Der betales 100 kr. pr. board for leje af board og udstyr. Et sådan arrangement aftales med kontaktperson.

Tilmeld

Outdoor tilmeldingsside

Tryk tilmeld for at komme videre til tilmeldingssiden.
Tilmeld