Stand Up Paddle (SUP) med VBIF

Sted: Varnæsvig
Tidspunkt: Onsdage 18.30-20.00

SUP 2022
Er for dem som var med sidste år, eller som har taget et begynder kursus.
Iår vil træninge blive yderligere struktureret med forsekllige aktiviteter/fokusområder til hver træning. Det kan bla. være yoga, boldspil, ture og mange andre ting – og selfølgelig forgår det på SUP boardet.
Der forventes at der medbringes eget udstyr for tidligere meldlemmer.

Regelsæt for brug af klubbens SUP boards samt dertil udstyr i VBIF

Regler for brug af klubboards og udstyr: Klubboards benyttes af vore instruktører til undervisning og til aktive medlemmer, som har betalt kontingent.
Nye medlemmer, der er optaget i VBIF SUP boards, skal som minimum have deltaget i et begynderkursus for at færdes alene på vandet.
Medlemmer henvises til VBIF SUP sikkerhedsregler for anvendelse af klub udstyr.
Medlemmer må ikke bruge klubboards til udlån til familiemedlemmer m.m. På ro-aftner og i forbindelse med klubture sker lån af boards efter ”Først til mølle” princippet. Ny medlemmer skal tilgodeses først.

Medlemmer skal holde boards og udstyr under behørigt opsyn under benyttelse. Lån af udstyr udenfor træning skal orienteres med enten en af instruktørerne eller kontaktperson.

Alt udstyr skal skylles og rengøres inden det køres på plads på trailer. Husk at klubveste SKAL skylles grundigt før det hænges på plads. Medlemmer som benytter klubudstyr skal efter endt brug, tjekke board og udstyr for skader og funktionsfejl. Informer instruktør hvis der er skader.
Godkendt redningsvest skal altid benyttes under sejlads på SUP boards. I øvrigt henvises til klubbens sikkerhedsregler. Brug af klubboards sker på eget ansvar.
Det er muligt at afholde arrangementer med klubbens boards såfremt, der er en instruktør fra VBIF SUP, der deltager. Der betales 100 kr. pr. kajak for leje af kajak og udstyr. Et sådan arrangement aftales med SUP instruktører og kontakt person.

Tilmeld

Outdoor tilmeldingsside

Tryk tilmeld for at komme videre til tilmeldingssiden.
Tilmeld