Pædofilipolitik i Varnæs-Bovrup Idrætsforening:

Overgreb mod børn vækker voldsomme følelser hos os alle. Følelser som afsky, had og afmagt. Samtidig kan den offentlige opmærksomhed omkring overgreb i idrætslivet rokke ved den tillid, som forældre og børn skal have til os i idrætsverdenen.

Overgreb må ikke finde sted. Men det må heller ikke ske, at foreningslivet inficeres af mistænksomhed, som forhindrer de mange frivillige i at udføre deres primære opgave, nemlig at organisere idrætslivet og formidle glæde og fællesskabsfølelse til de mange børn og unge, der dyrker idræt.

Langt de fleste frivillige trænere, ledere og instruktører er deres opgave voksen. De har valgt at gå ind i foreningsarbejdet, fordi de kan lide at arbejde med børn og unge. Desværre tiltrækkes pædofile også af de miljøer, hvor børn og unge færdes. Dette gælder ogsåidrætsforeningerne.

Idræt er at opleve og vise følelser. Her skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen eller en trøstende omfavnelse til det barn, som føler nederlag eller har slået sig.

Det er også naturligt, at der er kropslig kontakt i andre situationer – både mellem børnene og mellem træner og børn. Idræt handler også om at bruge kroppen, mærke den og beherske den.

Nogle gange skal barnet have hjælp til at udføre bestemte bevægelser. Andre gange kan der være sikkerhedsmæssige årsager til, at en instruktør griber eller holder om barnet.

Frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb skal ikke føre til, at træneren og instruktøren ikke tør røre ved børnene.

Men selvfølgelig er der grænser for kropskontakten. Berøring af skridt og bryster er aldrig acceptable. Smækkys på munden skal overlades til forældrene.

Enkelte samværsregler for klublivet i Varnæs-Bovrup Idrætsforening (VBIF):

I VBIF taler vi ordentligt til hinanden. Vi accepterer ikke sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe. Og vi accepterer ikke mobning, hverken verbalt eller nonverbalt.

Vi bestræber os på; at nye trænere og instruktører fra starten ikke skal have ansvaret alene for et hold børn. Trænere og forældre opfordres til at overvære træning.

Når ungdomshold er på ture med overnatning, så er der altid mindst 2 voksne til stede.

Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.

Man inviterer ikke enkelte børn hjem til sig.

Forældrene opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. Det være sig som tilskuer og chauffør til kamp og opvisning. Forældrene kender børnene bedre end vi gør i VBIF, og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives.

Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om overgreb eller selv fornemmer, at der er noget galt.

Bestyrelsen har altid pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt.

Alle trænere, holdledere og instruktører i VBIF, der har direkte kontakt til personer under 15 år, skal en gang årligt underskrive en samtykkeerklæring, der giver VBIF lov til at indhente oplysninger i Det Centrale Kriminalregister om den pågældende. Der forespørges om den pågældendes registreringer i henhold til § 36 i bekendtgørelsen for Det Centrale Kriminalregister. I daglig tale også populært kaldet en pædofiliattest. Såfremt den pågældende ikke tillader eller ønsker at give dette samtykke, afviser VBIF den pågældende som træner.

Det er formanden samt udvalgsformændene i VBIF, som kan modtage besvarelsen fra Det Centrale Kriminalregister på VBIF´s vegne.

Personer, som er dømt for pædofili, kan ikke blive træner, holdleder eller instruktør i VBIF for personer under 15 år.